Nieuws

BENG eisen 2021 waar moet je op letten?

Sinds 1 januari 2021 zijn de nieuwe Beng eisen ingegaan. Dit geld voor alle nieuwbouw woningen en utiliteitsbouw projecten. In dit artikel leg ik je meer uit over wat dit precies inhoud en wat je hier van kan gaan merken.

Wat is BENG en wat zijn de BENG eisen?

BENG staat voor “bijna energieneutrale gebouwen” en bestaat uit deze 3 eisen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. Primair fossiel energieverbruik het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. Hernieuwbare energie het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Als je deze eisen leest klinkt het nogal ingewikkeld, ik zal het eventjes makkelijker verwoorden. BENG 1 gaat over de zuinigheid en de energiebehoefte van de verwarming en koeling van het gebouw. Bij BENG 2 gaat het over de hoeveelheid fossiele brandstof het gebouw verbruikt. Bij BENG 3 draaien de rollen om en wordt er gekeken naar hernieuwbare energie, zowel de directe opwek van energie (zonnepanelen, windenergie) maar ook de indirecte opwek (omgevingswarmte, warmtepomp).

Waarom moeten we BENG bouwen?

Het is ontstaan door het  Europese EPDB (energy performance of buildings directive) en het energieakkoord voor duurzame groei. Nederland heeft nog steeds het hoogste percentage in Europa als het gaat over het gebruik van gas om een huis te verwarmen. De EU wil in 2050 van het gas af zijn dus zijn de BENG eisen een mooie kans voor nieuwe innovaties op de bouw. Met de jaren zullen deze regels verder opschalen om zo de deadline van 2050 te halen. Veel bouwbedrijven moeten nu al hun bedrijfsvoering aanpassen en zorgen dat ze aan deze eisen kunnen voldoen.  

TO-juli en overhitting

Omdat nieuwbouwwoningen zo goed geisoleerd zijn is er een kans dat oververhitting in een huis kan optreden. Huizen worden gemaakt om in de winter warmte vast te houden, in de zomer kan via de ramen zonlicht binnen schijnen op de vloer en meubels. Die warmen vervolgens op waardoor het heel warm wordt in de woning. Om die stijgingen in temperatuur te beperken is er de grenswaarde TO-juli ingesteld voor nieuwbouw woningen.

Het doel is om te zorgen dat de binnentemperatuur niet te warm wordt. In de zomer wordt veel gebruik gemaakt van koelapperatuur wat slecht is voor het energieverbruik van de woning. Als het binnenklimaat in de woning aangenaam kan blijven zijn deze apparaten dus ook niet meer nodig. 

Berekeningsmethode voor energieprestatie

Per 1 januari hebben we in Nederland ook een nieuwe methode om dit alles uit te rekeken: de NTA8800. De Nederlandse Technische Afspraak wordt vanaf nu gebruikt om energieprestaties van gebouwen te berekenen. Benieuwd naar wat deze afspraak precies inhoud? Je kan de norm hier gratis downloaden.

Om een energie index of energielabel te bepalen heeft de NAT8800 2 protocollen: ISSO 75.1 & ISSO 82.1. Niet iedereen mag dit zomaar uitvoeren, dit mag alleen een energieadviseur die aan bepaalde eisen voldoet aan de hand van de richtlijnen van de EPA (energie prestatie advisering). Bedrijven die nu nog EPC berekeningen maken moeten nieuwe certificeringen BRL9500 hebben om met de tijd mee te gaan.

Verder moet deze persoon ook een “bewijs van vakbekwaamheid diploma als EP adviseur” hebben.  De BRL9500 bestaat uit 6 onderdelen en zijn verveeld in oa nieuwbouw woningen en bestaande woningen of utiliteitsgebouwen. Bij de oplevering van een nieuwbouwproject of de overdracht van een bestaand gebouw wordt altijd een energielabel afgegeven. Dit label wordt bepaald door de BENG en TOjuli en kan aangeduid worden van A++++ t/m G., A++++ is de hoogst haalbare score.

Zo’n label is 10 jaar geldig en hierna zal een gebouw opnieuw bekeken moeten worden. Alles van het gebouw wat invloed kan hebben op de energieprestatie moet volgens de norm in een rapport worden vastgelegd. Tijdens de oplevering moeten ook alle afwijkingen van het originele bouwplan vastgelegd worden in dit rapport.

Wat gaan wij merken van deze veranderingen?

Het bepalen van de energieprestatie van een gebouw wordt uitgebreider en kost dus meer tijd. Ook moet diegene gecertificeerd zijn volgens de BRL9500. Bedrijven zullen dus  tijd en geld vrij moeten maken als ze nog energieprestaties willen berekenen. Aangezien alles wat invloed kan hebben op de energieprestatie in het rapport moet worden vastgelegd gaat dit meer tijd kosten.

Er moet geld en tijd gereserveerd worden om dit rapport op te kunnen stellen, de bedragen zullen waarschijnlijk een hoop gestegen zijn sinds de eerste van januari. Ook voor alle projecten die vorig jaar gestart zijn en in 2021 opgeleverd worden zullen deze rapporten moeten hebben.

Na oplevering moet je een project vanaf nu afmelden, tijdens de bouw moeten er ook verschillende aspecten op foto’s vastgelegd moeten worden. Deze foto’s moeten in het rapport om aan te tonen hoe er gebouwd is. Als het rapport niet duidelijk gedocumenteerd is kan dit de uitslag van het energielabel beinvloeden.

Beng met Legiso

Ons Legiso bouwsysteem is een hele goede oplossing om BENG te bouwen, met een Rc waarde van Legiso is 8,0 m2 K/W zit het ruim boven de minimale eisen. Dit zal een positieve invloed hebben op het energielabel en de energiebehoefte van uw nieuwe woning.