Nieuws

EPC, BENG, NOM etc. Wat betekent het allemaal?

BENG, EPC, NOM, worden tegenwoordig vaak gebruikt maar wat betekent het nou eigenlijk allemaal? In deze blog post leg ik een aantal van deze termen uit zodat je hier meer inzicht op kunt krijgen.

Wat betekent BENG?

BENG staat voor “Bijna energieneutrale gebouwen”

en zal vanaf 2021 de epc norm voor nieuwbouw vervangen. BENG wordt gezien als een strengere norm. In de EU is de eis dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bij oplevering al bijna energieneutraal moeten zijn. Bij de eisen van BENG wordt gekeken naar het primaire (fossiele) energieverbruik, het aandeel hernieuwbare energie voor een woning en naar de energiebehoefte van een woning.

Wat betekent EPC?

EPC is het energieprestatiecoëfficient

Deze geeft aan hoe zuinig een woning is. In dit geval is het dus hoe lager hoe beter. Sinds 2015 is het maximum 0,4 (hiervoor 0,6). Om hiervoor te zorgen zijn er verschillende opties zoals goed isoleren, een mechanisch ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en bijvoorbeeld een CV-ketel met laagtemperatuursysteem

Wat betekent ZEN?

ZEN is Zeer energiezuinige nieuwbouw

Sinds 2015 is ZEN het vervolgprogramma van de partijen in het lente akkoord. ZEN is van bijna energieneutraal tot energieleverend, de bewoner wordt hier gezien als uitgangspunt. Door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid gaan we voor tevreden bewoners.

Wat betekent NOM?

Nul op de meter woning

Een NOM woning is een woning die net zoveel of meer energie opwekt als de bewoners nodig hebben. In een NOM woning worden vaak duurzame toepassingen toegepast zoals een warmtepomp, vloerverwarming, isolatie en monitoring. Hierdoor is dit vaak ook een gasloze woning.

Wat betekent BREEAM?

Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

keurmerk van mate van duurzaamheid van een gebied of gebouw. De duurzaamheid wordt meetbaar door een puntensysteem. Hoe meer punten hoe duurzamer je bent. Je kunt punten verdienen na onderzoek over: energie, afval, ecologie en water.

Wat is de trias energetica?

De trias energetica is in 1979 bedacht. Dit is een 3 staps strategie om energiezuinige ontwerpen te maken. De stappen zijn als volgt:

1. Beperking van de energiebehoefte

2. Gebruik herniewbare energie

3. Fossiele energie zo weinig en efficient mogelijk gebruiken

Meer info: https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf